Copyright © Y2P.be                  Gebruiksvoorwaarden |

Koninklijke en Ridderlijke Gilde Sint-Sebastiaan - Wetteren


aantal bezoekers tot nu toe
Als schuttersgilde Sint Sebastiaan gebruiken wij persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover, neem dan contact op via:
Karin Buyse, Lindestraat 78a 9290 Overmere
Karin.buyse@skynet.be
0473/22.20.80

1. Waarvoor hebben we jouw persoonsgegevensgegevens nodig?

om je te kunnen uitnodigen voor onze activiteiten

om erkenning en/of steun te bekomen van de gemeente

om je te registreren bij de sportfederatie VLAS en

voor de ongevallenverzekering

voor het recht op deelname aan federatiewedstrijden

bestellen van clubkledij2. Van wie houden we gegevens bij?

leden

bestuursleden

vrijwilligers

ouders

3. Welke gegevens houden we bij?

naam, voornaam

adres woonplaats,

telefoonnummer,

gsm-nummer,

e-mail

rijksregisternummer

geslacht,

geboortedatum,

geboorteplaats,

nationaliteit

inschrijvingslijst tornooien

aantal bijgewoonde wedstrijden

aantal bijgewoonde trainingen

persoonlijk klassement

4. Waar & hoe houden we de gegevens bij?

Ledenadministratieprogramma VlaS (online Filemaker database met loginnaam en paswoord).

Excellijsten op lokale computer secretaris.

5. Wie gebruikt de gegevens?
- Bestuursvrijwilligers:
o secretaris
o Alle bestuursleden van de maatschappij


6. Gebruik door derden
Principieel geven we je gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is, zoals bv. aan politie of gerecht.
We maken gebruik van diensten van bedrijven die hiervoor persoonsgegevens nodig hebben. Zo maken wij gebruik van:
Facebook
Website

7. Minderjarigen
Van leden jonger dan 18 houden we persoonsgegevens bij mits toestemming van een ouder of voogd.

8. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

9. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Onze sportclub neemt volgende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik:
Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Al deze personen die namens onze club gegevens gebruiken, hebben toegezegd deze enkel te gebruiken in het kader van het doel van onze vereniging…

10. Wat zijn je rechten omtrent jouw persoonsgegevens?
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens.  Wij zullen vragen om je hiervoor te legitimeren zodat we de gegevens niet aan verkeerde personen verstrekken.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.  Je hebt het recht klacht in te dienen bij de Privacycommissie (nieuwe naam: Gegevensbeschermingsautoriteit - GBA) op volgend adres: Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel   - https://www.privacycommission.be/nl

11. Gebruik van beeldmateriaal
We gebruiken foto’s en filmpjes op onze website en/of in onze WhatsApp-groep en/of op onze Facebookpagina. Van foto’s en filmpjes van individuele personen genomen tijdens onze clubactiviteiten wordt verondersteld dat wij een stilzwijgende toestemming hebben van onze leden en deelnemers om deze te publiceren. Wie daarmee niet akkoord gaat dient dat te melden. Wanneer iemand zijn/haar toestemming intrekt, zal het gebruik van beelden van die persoon stopgezet worden en vroeger gepubliceerde beelden worden weggehaald in de mate van het mogelijke.
Voor niet-gerichte beelden is geen toestemming nodig.

Gelieve hieronder te handtekenen, datum, naam en “ Gelezen en goedgekeurd ” erbij te noteren.
Privacyverklaring en –register 
Koninklijke Gilde Sint Sebastiaan Wetteren
afdrukbaar dokument