Copyright © Y2P.be                  Gebruiksvoorwaarden |

Koninklijke en Ridderlijke Gilde Sint-Sebastiaan - Wetteren


aantal bezoekers tot nu toe
Jubelfeest 300-jarig bestaan van de Gilde
Aan de Gilde werd een glaskunstwerk van “Wetteren 1000 jaar - 980-1980” geschonken. Griffier Albert Rawoens kreeg een kunstmap “Wetteren”, vervaardigd door H.Verbaere, als verdienste voor zijn boek “Geschiedenis van de Gilde Sint Sebastiaan Wetteren” (1962)

Daarna werd een heildronk geheven op de gezondheid van de 1e Keizer en van alle leden van de Gilde.

De receptie op het schietterrein was een waar succes, een gezellig “familiefeest”. Er waren ruim 200 aanwezigen. Allen dronken op “Sint Sebastiaan en zijn Keizer”.

Aan de feest schieting werd deelgenomen door 123 schutters, op 2 wippen. Tijdens de schieting werden weelderig belegde broodjes aan de schutters en sympathisanten gratis aangeboden.De feestschieting eindigde rond 19 uur .....

Het was weer een mooie dag geweest, zoals er te weinig zijn in een mensenleven.
De Gilde werd gesticht bij octrooi van 23-2-1681, gegeven te Gent, door de Oppergilde, namens de Keizer, en ondertekend door de “Heuverdeken” C.Van Opstaele. Dit document is in gotisch schrift op perkament gesteld en nog steeds in het bezit van de Gilde (zie “Stichtingsakte”).

De H.Mis, zoiets prachtigs was tevoren nog nooit meegemaakt, werd bijgewoond door een talrijk publiek en door aale beschikbare gildebroeders.

De ontvangst op het “Stadhuis” was groots opgevat. Burgemeester, schepenen en talrijke raadsleden waren aanwezig. Ongeveer 60 gildebroeders en genodigden hadden eraan gehouden aanwezig te zijn.
Na de welkomst rede van de heer Burgemeester De Graeve was het de heer Schepen R. Rasschaert die het woord nam en een gelegenheidstoespraak hield: een rijk gestoffeerde historische schets. Daarop sprak onze hoofdman Luc De Clercq, in naam der Gilde, een dankwoord uit, en hoopte in de toekomst verder op de financiële steun van ons gemeentebestuur te mogen blijven rekenen.