Copyright © Y2P.be                  Gebruiksvoorwaarden |

Koninklijke en Ridderlijke Gilde Sint-Sebastiaan - Wetteren


aantal bezoekers tot nu toe
Koningschieting O.H.Hemelvaartdag 28-5-1981
Vanaf 10 uur in de voormiddag was het reeds te zien en te horen dat er iets feestelijks in de lucht hing. Inderdaad, het was de grote dag voor de Sint-Sebastiaansgilde en wel de grote koningschieting (301ste).

Met tamboer, vaandel, de koning-prins Edwin Van Laer, Hoofdman, Deken, Proviseerders (= bestuursleden) en andere Gildebroeders werd de rondgang met nieuwe koningsvogel op de Markt van Wetteren aangevat. Men doortrok de voornaamste straten en begaf zich in de stoet naar het lokaal, café Taxi, op het Stationsplein. Daar werd de stoet ontbonden. Te 14 uur was er een algemene vergadering in het lokaal voor de bespreking van allerlei punten aangaande het seizoen 1981.

Rond kwart voor drie werd naar het schietveld getogen om te 15 uur stipt de koningsschieting aan te vatten met 27 koene gildebroeders.

Traditiegetrouw had de koning van 1980 twee schoten vooruit en zou bij zijn derde schot de eerste ronde inluiden : toen koning-prins Edwin Van Laer zich klaarmaakte om te schieten, was het muisstil onder de wip. Het eerste schot was recht, maar te kort. Maar, bij het tweede schot werd de gegeerde papegaai getroffen in volle borst en van zijn troon gewipt. Algemeen geroep en grote vreugde onder de gildebroeders-mededingers, want er was voor de allereerste keer in het 300-jarig bestaan van de Gilde, een KEIZER geboren.

Onze Keizer wist zich in 1979, bij het 5de schot, koning te schieten ; in 1980 bij het 4de schot  Prins (twee opeenvolgende malen koning) en nu, in 1981, uitgerekend in dit jubeljaar – 300 jaar Sint-Sebastiaansgilde in Wetteren – bij het tweede schot : KEIZER !!!
Na de gebruikelijke rondedans om de wippen en het zingen van “ Vivat onze KEIZER en hij mag er wezen …. ” werd naar de kantine getrokken voor het goddelijk nat. De bijval was zo groot en de vreugde zo onstuimig enthousiast, dat de kantine te klein was en er weldra om nog meer bier moest gereden worden.
Nadien werd een gewone schieting gegeven, die eindigde omstreeks 18 uur.

Daarna werd er, in stoet, een rondgang gedaan bij de leden-herbergiers ; zelfs na middernacht waren er nog gildebroeders die deze heuglijke gebeurtenis aan het vieren en “ verdrinken ” waren ….

Wanneer de KEIZER in zijne haardstede is beland, houden wij liever stil !